Uzaktan Eğitim

 
Uzaktan Eğitim Nedir?

Anlaşılacağı üzere Uzaktan Eğitim yaklaşımı, zamandan ve mekândan bağımsız bir eğitim ortamı sunarken, fırsat eşitsizliğini de ortadan kaldırabilmekte ve daha esnek yapıda bir eğitim olanağı sağlayabilmektedir. Uzaktan Eğitim, yetişkin eğitimi, çocuk eğitimi, ana-baba eğitimi, kurumlar için hizmet içi eğitim gibi çok çeşitli ve farklı alanlarda gerçekleştirilebildiğinden dolayı, oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olduğu rahatlıkla söylenebilmektedir. Bu bağlamda, geleneksel yaklaşımlara göre son derece dinamik bir yapıya sahip olan Uzaktan Eğitim, öğretim programlarında hem konu hem de yöntem bağlamında önemli bir yer tutmaktadır.

Uzaktan Eğitim yaklaşımı detaylı incelendiğinde, işe koşulan eğitimsel yöntemler ve tekniklere bağlı olarak çeşitli alt alanlara ayrıldığı da görülmektedir. Buna göre, Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim yöntemi de günümüzün oldukça popüler Uzaktan Eğitim yöntemlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinin önderliğinde sunulan bu yöntem ile öğrenciler, kendilerine uygun zamanlarda; istenilen sıklıkta ve mekândan bağımsız bir şekilde, sunulan dersleri takip edebilmektedirler. Ses, video, grafik, iki boyutlu veya üç boyutlu hazırlanmış animasyonlar ile birlikte, anında geribildirim alınacak şekilde tasarlanmış yapılarla zenginleştirilmiş materyaller içeren bir çalışma ortamı, öğrenciye daha kalıcı ve zevkli öğrenme yaşantıları sağlamaktadır.

Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim'de, etkileşimli web sayfaları, e-posta, dosya transfer platformları, tartışma ve haber grupları, sohbet odaları gibi hizmetler aracılığıyla, öğrenciler ve eğitimciler arasında senkron (eş zamanlı) ve asenkron (farklı zamanlı) iletişim kurulabilmektedir. Internet ve Web teknolojileri, geniş ölçekte bir alanda, insanlar arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu yöntem öte yandan çok sayıda farklı öğrenme stilini de karşılamakta, aktif öğrenci merkezli öğrenme çevresini desteklemekte ve gerçek yaşam deneyimlerininin sunulmasına fırsat vermektedir.

 

ğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitim hizmetinden faydalanabilmeleri için, çok fazla teknik bir bilgiye gereksinimleri yoktur. Standart bir bilgisayar işlerini görecektir. Uzaktan eğitimde aslolan eğitmenin görüntü ve sesini öğrencilere ulaştırabileceği bir sisteme sahip olmasıdır. Yani standart bir web kamera ve standart bir kulaklıklı mikrofon işini görecektir. Öğrencilerde eğitimde aktif bir şekilde yeralacaklarsa; yine ses ve görüntü gönderebilecekleri bir teknik donanaıma sahip olmalarında fayda vardır. Öğrenciler derse sadece yazılı katılacaklarsa bu tip bir teknik yapıya gerek yoktur. Yani maddeleştirecek olursak;

 - Eğitmenin ses ve görüntüyü gönderebileceği bir bilgisayara sahip olmaları

- Öğrencilerin sesi ve görüntüyü izleyebilecekleri standart bir bilgisayara ihtiyaçları vardır.

- Eğitmen dersi kaydedecekse bilgisayarına javanın yeni bir sürümünü yüklemesi gerekmektedir.

Öğrenci ve öğretmen bu standartlarda derse katılabilir, görüntü gönderebilir, ses gönderebilir, tahtayı kullanabilir, yazılı oalrak derse katılabilirler. Ayrıca eğitmen veya yetki verdiği öğrenci derse sunum ekleyebilir, fşlm ekleyebilir, sunumları ve videoları izletebilirler.  Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz...

Network Yazılım - Tüm Hakları Saklıdır Copyright © 2013